Regulamin profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach” w serwisie Facebook.com - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


Widok zawartości stron

Regulamin profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" w serwisie Facebook.com

Profil „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" jest oficjalnym kanałem informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach w serwisie Facebook.com. Znaleźć tu można m.in. informacje dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z profilu Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia swobodnej komunikacji, lecz ma na celu wyeliminowanie treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, mowę nienawiści, zawierających pomówienia, ośmieszających i obrażających innych Użytkowników serwisu a także szerzących spam oraz fake newsy czy treści naruszających zasady netykiety.

Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Oficjalne kanały kontaktu wskazane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach Bartoszyce.praca.gov.pl w zakładce Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach > Urząd > Dane teleadresowe

Postanowienia ogólne Regulaminu:
 1. Właścicielem profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com (https://www.facebook.com/PUPBartoszyce), jest Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, e-mail: olba@praca.gov.pl, tel.: 89 762 62 21
 2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 3. Użytkownikiem profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com może być wyłącznie osoba, która posiada konto w serwisie Facebook.com.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com powinien zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
 5. Zasady korzystania z profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com:
 • szanuj innych użytkowników, nie obrażaj i nie atakuj personalnie,
 • nie pisz WIELKIMI literami, w Internecie oznacza to krzyk,
 • nie zamieszczaj treści, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.,
 • nie zamieszczaj treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania lub przekonania, propagujących totalitarne ideologie,
 • nie rozpowszechniaj pomówień i kłamstw,
 • nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych.
 • nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie, umieszczaj treści odnoszące się do komentowanej publikacji,
 • przestrzegaj prawa, w tym prawa autorskiego i związanego z własnością intelektualną. Publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, pamiętaj o podaniu źródła i autora. 
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 2. Za skutki działań Użytkownika, polegających m.in. na umieszczaniu określonych opinii, komentarzy lub treści na profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich
 3. w związku z korzystaniem z profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com jest wyłączona.
 4. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
Naruszenie postanowień Regulaminu:
 1. Właściciel profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właściciel profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, jeśli narusza on obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, lub gdy jego nazwa użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami bądź jest wyrażeniem powszechnie uważanym za obraźliwe.
 3. Treści nie odnoszące się do publikowanej treści lub powtarzające się, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na https://www.facebook.com/legal/terms.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com.
 3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w regulaminie i polityce prywatności serwisu Facebook.com
 Postanowienia końcowe Regulaminu:
 1. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach" na Facebook.com w dowolnym momencie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie namyslow.praca.gov.pl
 3. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę namyslow.praca.gov.pl na profilu „Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszyce" na Facebook.com.
 4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę