INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

Kod: 214104

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania 214104

 • Dyspozytor międzynarodowy i krajowy.
 • Inżynier ds. optymalizacji łańcucha dostaw.
 • Kierownik magazynu.
 • Kierownik logistyki.
 • Koordynator łańcucha dostaw.
 • Koordynator ds. spedycji.
 • Koordynator ds. logistyki.
 • Logistyk.
 • Planista materiałowy.
 • Planista transportu.
 • Specjalista ds. logistyki.
 • Specjalista ds. zaopatrzenia.
 • Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowej.
 • Specjalista ds. optymalizacji łańcucha dostaw.
 • Specjalista ds. logistyki i transportu.
 • Specjalista ds. procesów logistycznych.
 • Specjalista ds. optymalizacji procesów magazynowych.
 • Specjalista ds. administracyjno-logistycznych.
 • Spedytor.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2141 Industrial and production engineers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 roku,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Sylwia Bujalska – TK Biotech Sp. z .o.o. Sp.k., Warszawa.
 • Dawid Neumann – Fiege Logistics Sp. z o.o., Kraków.
 • Aleksandra Stachura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:

 • Tomasz Rokicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Dorota Raben – Dorota Raben Consulting, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Andrzej Zawistowski – Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki, Warszawa.
 • Tomasz Wojtasiński – Nałęczów Zdrój S.A. „Cisowianka”, Logistic manager, Nałęczów.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę