INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Naturopata

Kod: 323009

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Naturopata 323009

 • Doradca żywienia i suplementacji.
 • Hipnoterapeuta.
 • Terapeuta manualny.
 • Terapeuta medycyny niekonwencjonalnej.
 • Terapeuta metod opartych na biorezonansie.
 • Terapeuta systemowy rodzin.
 • Terapeuta tradycyjnej medycyny chińskiej.
 • Zielarz.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2230 Traditional and complementary medicine professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w lutym 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Grzegorz Halkiew – Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata, Grodzisk Mazowiecki.
 • Weronika Kamińska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, Lublin.
 • Magdalena Szpak-Marek – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Gosz – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Siemińska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Andrzej Bednarczyk – Klinika Medycyny Naturalnej L’ALBA VITA, Warszawa.
 • Cyprian Toruński – BIOTOR Terapia Naturalna Cyprian Toruński, Toruń.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Chmielak – Okręgowa Izba Aptekarska, Warszawa.
 • Marta Jankowska – Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego, Lublin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę