INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego

Kod: 816029

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego 816029

 • Aparatowy klarowania pektyny.
 • Aparatowy linii produkcji koncentratu pomidorowego.
 • Aparatowy linii produkcji konserw warzywnych.
 • Aparatowy maszyn sokowych.
 • Aparatowy myjni owoców i warzyw.
 • Aparatowy produkcji dżemów.
 • Aparatowy produkcji konserw owocowo-warzywnych.
 • Aparatowy produkcji soków owocowych.
 • Aparatowy przetwórstwa owocowego.
 • Aparatowy urządzeń do przetwórstwa owoców.
 • Aparatowy urządzeń do przetwórstwa warzyw.
 • Aparatowy urządzeń do wyciskania soków.
 • Aparatowy urządzeń dozowania produktów owocowych.
 • Aparatowy urządzeń dozowania produktów warzywnych.
 • Aparatowy zagęszczania pektyny.
 • Aparatowy zagęszczania soków owocowych.
 • Aparatowy zagęszczania soków owocowych i warzywnych.
 • Aparatowy zagęszczania soków warzywnych.
 • Operator linii produkcji mrożonek owocowo-warzywnych.
 • Operator linii produkcji mrożonych owoców.
 • Operator linii produkcji mrożonych warzyw.
 • Operator linii produkcji soków owocowych.
 • Operator pras do owoców i warzyw.
 • Operator produkcji warzywnej.
 • Operator rozlewaczki soków.
 • Operator stacji zagęszczania soków i odzyskiwania aromatów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8160 Food and related products machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Roman Kępiński – Zespół Szkół CKP, Grodków.
 • Sylwester Nawara – Gospodarstwo Rolne, Strzałków.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stare Lubiejewo.
 • Anna Szpilska – BISMAX sp. z o.o., Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Daria Jankowska – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk.
 • Danuta Pająk – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę