INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Przedstawiciel handlowy

Kod: 332203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Przedstawiciel handlowy 332203

 • Account manager.
 • Agent do spraw sprzedaży.
 • Agent handlowy.
 • Handlowiec.
 • Doradca handlowy.
 • Doradca techniczno-handlowy.
 • Komiwojażer.
 • Merchandiser.
 • Przedstawiciel regionalny.
 • Regionalny przedstawiciel handlowy.
 • Reprezentant handlowy.
 • Sales executive.
 • Sales representative.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3322 Commercial sales representatives.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projektach:
  • Phare 2000 (2002-2004) Krajowy System Szkolenia Zawodowego,
  • SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Tomasz Goljat – „FTS” Sp. z o.o., Zielona Góra.
 • Michał Skoczylas – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Warszawa.
 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Dariusz Brus – COMP DATA Sp. z o.o., Warszawa.
 • Andrzej Kowalski – JARBUR CHEM, Szydłowiec.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Wojciech Jabłoński – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.
 • Michał Leszek Malinowski – Kratki pl. Marek Bal, Wsola.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę