INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

Kod: 314413

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne 314413

 • Technik przedsiębiorstwa produkcyjnego owoców.
 • Technik przedsiębiorstwa produkcyjnego owoców i warzyw.
 • Technik przedsiębiorstwa produkcyjnego warzyw.
 • Technik przetwórstwa owoców.
 • Technik przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Technik przetwórstwa warzyw.
 • Technik technolog produkcji soków.
 • Technik zakładu produkcji koncentratów owocowych.
 • Technik zakładu produkcji koncentratów owocowych i warzywnych.
 • Technik zakładu produkcji koncentratów warzywnych.
 • Technolog przetwórstwa owoców.
 • Technolog przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Technolog przetwórstwa warzyw.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3144 Chemical engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Wacław Galewski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Halina Maras-Pawliszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Kluczbork.
 • Teresa Szerszeń – Jabil Poland sp. z o.o., Kwidzyn.
 • Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Rafał Kozik – SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących, Kraków.
 • Barbara Szymańczak – Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Agata Roter – Colian sp. z o.o., Opatówek.
 • Anna Wachowicz – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę