Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

ogłoszenie 22.01.2020
 


 

INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW O UMORZENIE POŻYCZKI

Obowiązujące od 24 czerwca b.r. przepisy wprowadzające Tarczę 4.0 zwalniają mikroprzedsiębiorców z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki. Pożyczki będą umarzane automatycznie po stwierdzeniu spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 3 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki (na podstawie danych zawartych w CEiDG).
 
Urząd Pracy pisemnie poinformuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki.

W przypadku niespełnienia warunku do umorzenia pożyczki, Pożyczkobiorcy zostanie przesłany harmonogram spłaty pożyczki.

Ponadto informujemy, że nie będzie aneksowana treść zawartych z mikroprzedsiębiorcami umów o udzielenie pożyczki w związku ze zmianą stanu prawnego. Dotyczy to również umów pożyczki zawartych w okresie od 1 do 17 kwietnia 2020 r., których treść warunkowała umorzenie pożyczki od utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia na poziomie z dnia 29 lutego 2020 r. Zmiana stanu prawnego wprowadziła nowe, korzystniejsze warunki umorzenia pożyczki, tj. obowiązek prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, brak sprzeciwu ze strony przedsiębiorców uznany zostanie za przyjęcie zmienionych korzystniejszych warunków umowy.

Wydarzenia i aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Adres:

11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

Telefon:

 tel (89) 762-62-21

Fax:

(89) 762-62-22

E-mail:

olba@praca.gov.pl


 Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek:  7.00 - 15.00

  Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek - piątek:  8.00 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę